Giới thiệu khoa đại cương

  • ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

    15/03/2019
  • GIỚI THIỆU VỀ KHOA ĐẠI CƯƠNG

    Khoa Đại cương được giao nhiệm vụ tổ chức và quản lý việc giảng dạy cho các môn học chung (các học phần-theo thuật ngữ của Hệ Đào tạo theo TÍN CHỈ) tạiTrường ĐH QT Hồng Bàng, gồm 35 môn học thuộc các khối Chính trị-Pháp luật (chung cho toàn trường), khối Khoa học Cơ bản, Khối Khoa học Xã hội và Khối cơ sở ngành Y-Dược.

    15/09/2016
Top