KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG - PHẦN KHỞI ĐẦU

1.NHỮNG MÔN HỌC (HỌC PHẦN) ĐẦU TIÊN

Một trong những môn học đầu tiên của các bạn thuộc phần Kiến thức đại cương là phần kiến thức cơ bản và cơ sở phục vụ cho giai đoạn học tập chuyên ngành. Bắt đầu từ đây, bạn sẽ tiếp cận với môi trường học tập mới, phong cách học tập mới cùng với khối lượng lớn kiến thức cần trang bị trong suốt hành trình mấy năm học.

2.NHỮNG KIẾN THÚC CHUNG

Dù bạn chọn theo học ngành nào, Khối Kiến thúc chung của phần Đại cương (bậc Đại học) phải hoàn thành gồm: Những NLCB của CN Mác -Lenin P1, Những NLCB của CN Mác-Lenin P2,Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối CM của ĐCSVN cùng với Pháp luật đại cương.

3.NHÓM KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG - PHẦN RIÊNG

Tùy theo ngành học, nhóm Kiến thức Đại cương dành riêng cho từng khối ngành sẽ gồm:

- Các môn học thuộc KHCB: Toán, Lý Hóa

- Các môn học thuộc KHXH: Cơ sở VHVN, Giao tiếp cộng đồng,...

- Các môn học cơ sở ngành thuộc khối ngành sức khỏe.

4.TIẾN TRÌNH TIẾP CẬN KIẾN THỨC

Bạn sẽ được trang bị kiến thức theo Chương trình đào tạo của từng chuyên ngành. Khối kiến thức Đại cương được học trong khoảng 5-6 học kỳ. Theo thời gian, các nội dung của từng môn học sẽ được chỉnh sửa phù hợp với mục đích, định hướng đào tạo chung của Trường, ngày càng phục vụ tốt hơn cho quá trình tiếp cận kiến thức chuyên ngành của Sinh viên trong giai đoạn sau.

5.KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG - HỌC NHƯ THẾ NÀO?

Theo truyền thống, hoạt động truyền thụ kiến thức và quá trình giảng dạy - học tập các môn học đều diễn ra trên lớp. Hiệu quả của các hoạt động này được đánh giá qua các kỳ thi. Song song với tiến trình trên, Khoa Đại cương đang chuẩn bị một hệ thống hỗ trợ Dạy và Học trực tuyến. Dự kiến sẽ thử nghiệm vào đầu năm học 2016-2017.

Top